Ruska dača logo
Novice

Ruska dača pridobila sofinanciranje MGRT za razvoj turističnih produktov

Podjetje Ruska dača d.o.o. je bilo s projektom Razvoj inovativnega turističnega produkta Ruska dača – doživetje kulture, kulinarike in zgodovine izbrano med prejemniki subvencije v okviru javnega razpisa gospodarskega ministrstva za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva v Sloveniji.

V ponudbo vsebin projekta Ruska dača bodo vključeni naslednji turistični produkti:

  1. Hiša kot kulturni spomenik: vsa oprema v hiši (vključno z najmanjšimi detajli) bo izbrana tako, da bo ustrezala obdobju nastanka hiše; obiskovalci bodo tako spoznali življenje v primestnih hišah ob koncu 19. stoletja. V njej bo urejen prostor za manjše skupine gostov, ki se bodo lahko prepustili kulinaričnim užitkom. Vila bo imela tudi prenočitvene kapacitete in manjšo knjižnico. Celotno hišo bo možno najeti v okviru turistične ponudbe podjetja. Posebna pozornost bo namenjena različnim umetniškim delom, ki bodo ravno tako skladna z zgodovino objekta.
  2. Kulinarična doživetja: kulinarika bo vezana na obdobje konec 19. stoletja in temo kulturnega spomenika, zato bodo v ponudbi meniji po recepturah iz tega obdobja, hkrati pa bodo meniji poimenovani po pomembnejših dogodkih, vladarjih, pisateljih ali umetnikih iz tistega časa.
  3. Sprostitev v Ruski banji: ruska banja je ena izmed najstarejših oblik sproščanja in čiščenja telesa. V zgodovini je bila ruska banja pomembna za vsako rusko družino in nepogrešljiva v takratnih dačah. Ruska banja bo kot samostojni objekt postavljena zraven hiše in bo v celoti zgrajena iz lesa.
  4. Dogodki: na predhodno željo obiskovalcev bomo organizirali različne tematske dogodke za manjše skupine (npr. poslovna srečanja, poroke, slavnostne večerje, praznovanja …). Vezano na organizirane individualne dogodke bo možen tudi najem celotne hiše za nastanitev.

Temeljni cilj projekta je vključiti kulturno dediščino v turistično ponudbo in tako ponuditi inovativen turistični produkt, namenjen zahtevnejšim turistom. Razvoj vsebin projekta Ruska dača bo sofinanciran s 195.510 EUR subvencije.