Ruska dača logo
 

Izkušnje sondiranja pri obnovi Ruske dače

V Švicariji danes, 21. 9. 2021, poteka pomemben posvet o pomenu sondiranja. Eden od gostov – govorcev je tudi dr. Aleš Musar, lastnik Ruske dače, ki se je s postopkom sondiranja srečal ob prenovi vile Ruska dača.

Izkušnje sondiranja pri obnovi Ruske dače

Pri obnovi kulturnih spomenikov je sodelovanje investitorja namreč ključno, saj vpliva na končni rezultat obnove. Pomembno vlogo pri tem igra tudi motiv zakaj se je investitor pripravljen z vlaganji vključiti v postopke prenove in tudi sondiranja. O tem največ povedo primeri dobre prakse.

Pri obnovi Ruske dače je bil glavni motiv aktivnega sodelovanja investitorja želja po avtentičnosti končne podobe, ki se navezuje na obdobje 1908-1915. Takrat je Ruska dača nastala v obliki, zaradi katere je dobila status kulturnega spomenika. Motivacija je povezana tudi z bodočo rabo kulturnega spomenika, kot je bila predvidena med postopkom obnove.

Primeri sondiranj, rekonstrukcije in restavriranja posameznih elementov na Ruski dači demonstrirajo, kako so postopki priprave na obnovo prispevali h končni podobi obnovljene Ruske dače. Pa tudi k njeni funkcionalnosti kot živečega kulturnega spomenika in centralnega objekta novega kulturnega središča na obrobju Ljubljane.

Izkušnje sondiranja pri obnovi Ruske dače
Izkušnje sondiranja pri obnovi Ruske dače
Izkušnje sondiranja pri obnovi Ruske dače
Nuša Derenda drži obljubo do zadnjega diha. Vedno! Visoki toni in mogočen glas za zaključek koncertne sezone na Ruski dači.