OPREDELITEV POJMOV
UVODNE DOLOČBE
OBISK BUTIKA
NAKUPOVANJE V BUTIKU RUSKA DAČA
Informacije o izdelkih
Cene izdelkov
Darilni boni
Oddaja naročila
Zavrnitev naročila / nakupa
Način plačila
Prevzem naročila in neprevzeta naročila
SPLOŠNI POGOJI ZA NASTANITVE RUSKE DAČE
Splošno
Rezervacije
Cene in plačilo
Odpovedi
Reševanje reklamacij in pritožb
Omejitev odgovornosti
Varstvo osebnih podatkov in zasebnost
Veljavnost in spremembe teh Splošnih pogojev
SPLOŠNI POGOJI ZA DOGODKE RUSKE DAČE
Splošno
Nakup vstopnic
Odpovedi

SPLOŠNI POGOJI KULTURNEGA DRUŠTVA RUSKA DAČA
Veljavnost in spremembe teh Splošnih pogojev
Pritožbe in spori
Varstvo osebnih podatkov in zasebnost

OPREDELITEV POJMOV

BUTIK RUSKE DAČE je dostopen na spletnem mestu https://www.ruska-daca.si/butik/, z njim pa upravlja prodajalec preko maloprodajnega Butika na fizičnem naslovu PE Zgornje Gameljne 18, 1211 Ljubljana – Šmartno in PE Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana.

PRODAJALEC je družba Ruska dača d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje, matična številka: 1811673000, ID za DDV: SI58688692.

KUPEC je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v butiku Ruske dače opravi NAKUP.

POTROŠNIK je fizična oseba, ki pridobiva blago oziroma izdelek ali uporablja storitev za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji določajo pogoje obiska in nakupovanja v butiku Ruske dače ter pravice in obveznosti prodajalca in kupca.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli, brez posebne najave, dopolnijo ali spremenijo. Vsaka različica teh pogojev je označena z datumom.

Vsakokrat veljavno besedilo teh splošnih pogojev je vedno dostopno na spletnem mestu https://www.ruska-daca.si/butik/splosni-pogoji-prodaje.

OBISK BUTIKA

Maloprodajni Butik lahko obiščete po predhodnem dogovoru na PE Zgornje Gameljne 18, 1211 Ljubljana – Šmartno ali PE Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana ali vsako soboto med 11. in 12. uro na PE Zgornje Gameljne 18, 1211 Ljubljana – Šmartno.

Butik na spletni strani lahko obišče kdorkoli, razen delov, kjer se prodajajo alkoholne pijače. Slednje lahko obiščejo le osebe, starejše od 18 let.

Prepovedano je kakršnokoli kopiranje ali spreminjanje butika, njegovih delov ali vsebin.

V butiku so lahko navedene tudi povezave na spletne strani tretjih. Za vsebino in delovanje spletnih strani tretjih prodajalec ne odgovarja.

NAKUPOVANJE V BUTIKU RUSKA DAČA

Prek butika Ruske dače lahko kupec odda povpraševanje oziroma zanimanje za nakup izdelkov razen za alkoholne pijače. Slednje lahko kupijo le osebe, starejše od 18 let.

Uporabnik lahko povpraševanje oziroma zanimanje za nakup izdelkov odda 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Vsi izdelki v butiku so na voljo do prodaje zalog.

INFORMACIJE O IZDELKIH

Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja ažurira in spreminja pogosto ter hitro. Ponudnik si za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene, na embalaži izdelka, prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije. Prodajalec kupcu priporoča, da si pred uporabo izdelka prebere deklaracijo oziroma informacije o izdelku, ki so priložene izdelku.

Informacije o izdelkih so na voljo le za osebno uporabo in se ne smejo razmnoževati in uporabljati na kakršenkoli drug način brez predhodnega soglasja prodajalca. Prodajalec si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih sprememb informacij o izdelkih v butiku brez predhodnega obvestila.

Vse fotografije izdelkov so zgolj simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov, prikazan na fotografijah, lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov, kar pa ne vpliva na opredelitev in standard izdelka. Prodajalec ne sprejema odgovornosti za morebitne minimalne razlike med izdelki in njihovim prikazom na spletni strani butika. Prodajalec ne odgovarja za tekstovne napake v besedilih opisov izdelkov, kar pa ne vpliva na zakonske pravice potrošnika.

CENE IZDELKOV

Pri posameznem izdelku je navedena cena na enoto oziroma količino izdelka. Ob izdelku ali skupini izdelkov je navedena redna cena.

Cene izdelkov so navedene v evrih in vsebujejo DDV, morebitne druge dajatve ter stroške priprave in odpreme naročila.

Cene ne vsebujejo morebitnih stroškov dostave.

Cene izdelkov v butiku se lahko spreminjajo. Veljajo cene, navedene v trenutku potrjenega naročila s strani prodajalca.

DARILNI BONI

Darilni boni so na voljo za vse storitve, ki jih nudi Ruska dača d.o.o. To vključuje storitve Vile, Butika, Limuzine in Potovanja.

Darilni boni imajo lahko poljubno vrednost, enako ali večjo od 30 €. Vrednost darilnega bona vključuje DDV.

Darilne bone je praviloma mogoče unovčiti za katerokoli storitev (ali več storitev hkrati), ki jo ponuja prodajalec.

Ne glede na v tem poglavju predhodno navedene pogoje, lahko prodajalec unovčevanje bonov veže na nakup določenega izdelka ali storitve oziroma na drug način določi pogoje unovčitve darilnega bona.

Vse bone prodaja prodajalecj v svojem imenu in za svoj račun, pri čemer velja, da prodaja le bon in ne izdelkov ali storitev, ki jih lahko kupec pri prodajalcu kupi z bonom.

Kupec lahko darilne bone naroči, kupi in prevzame, kot je to določeno v teh Splošnih prodajnih pogojih v poglavjih ODDAJA NAROČILA, NAČINI PLAČILA in PREVZEM NAROČILA.

Darilni boni so prenosljivi. Kupec lahko darilni bon unovči tako, da prodajalec prinesitelju darilnega bona pri nakupu izda račun z odšteto vrednostjo darilnega bona. Nakup z darilnim bonom je možen le za vrednost izpisano na darilnem bonu ali za poljubno vrednost, ki presega vrednost darilnega bona in za katero se dogovori s prodajalcem. Darilnega bona v nobenem primeru ni možno zamenjati za gotovino.

Darilni bon je veljaven 1 (eno) leto od datuma izdaje darilnega bona, ki je na njem jasno izpisan.

ODDAJA NAROČILA

Oddaja naročila s strani kupca poteka po naslednjih korakih:

1. Obrazec ZANIMA ME: kupec pošlje svoje želje preko obrazca ZANIMA ME ali preko telefona ali pa osebno na maloprodajnem mestu
2. IZBIRA PREVZEMA BLAGA: kupec izbere način prevzema blaga, ki je lahko:
– osebni prevzem naročila ali
– dostava izdelkov v Sloveniji (strošek dostave znaša 5€ na posamezno naročilo)
– pri nakupu izdelkov v vrednosti, ki presega 100 € je dostava v okolici Ljubljane (oddaljenost do 25 km) zastonj
3. IZBIRA PLAČILA: kupec izbere način plačila, ki je lahko:
– plačilo ob prevzemu na domu (možno plačilo z gotovino)
– plačilo po predračunu
– plačilo ob prevzemu na maloprodajnem mestu (možno plačilo s kreditno ali plačilno kartico ali z gotovino)

ZAVRNITEV NAROČILA / NAKUPA

Prodajalec lahko iz utemeljenih razlogov zavrne naročilo oziroma nakup izdelkov, zlasti pa v naslednjih primerih:
– pri opisu ali ceni izdelka je zaznana bistvena napaka;
– avtorizacija za izvršitev plačila s strani banke ni izvršena;
– če potrošnik zlorablja pravico do vračila izdelkov v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov;
– če prodajalec s strani banke ali državnega organa prejme obvestilo o zlorabi kreditne oziroma plačilne kartice ali mu je državni organ iz drugih razlogov v skladu s svojimi pristojnostmi naložil zavrnitev ali stornacijo naročila,
– če ob predaji naročenih alkoholnih pijač ugotovi, da kupec ali oseba, ki prevzema naročilo, ni starejša od 18 let, ali kaže očitne znake opitosti od alkohola ali zanjo upravičeno domneva, da bo alkoholne pijače posredovala osebam, mlajšim od 18 let.

Prodajalec potrjena naročila obdela po vrstnem redu potrditve naročil oziroma po planiranih terminih za prevzem naročila ali dostavo na dom. Prodajalec oddana naročila obdela v najkrajšem možnem času, vendar v največ 3 (treh) delovnih dneh po potrditvi naročila.

NAČIN PLAČILA

Kupec ima na voljo naslednje možnosti plačila:

1. Plačilo po predračunu – Prodajalec izda kupcu predračun, ki ga kupec plača na račun naveden na predračunu. Kupec ob dostavi, oziroma prevzemu blaga prejme račun.
2. Plačilo ob prevzemu – Plačilo je možno le v gotovini. Kupec ob plačilu prejme račun.
3. Plačilo neposredno na maloprodajnem mestu ob prevzemu blaga. Možno je plačilo v gotovini ali z naslednjimi kreditnimi oziroma plačilnimi karticami: MasterCard, Visa, Maestro, Karanta in Diners.

V primeru, da ima kupec ob plačilu ob prevzemu likvidnostne težave, dostavna služba oziroma zaposleni na prevzemnem mestu izdelka ne izroči, ampak naročilo stornira in označi, da gre za neprevzeto naročilo.

PREVZEM NAROČILA in NEPREVZETA NAROČILA

Kupec lahko naročene izdelke prevzame na dva načina:

Osebni prevzem

Pri osebnem prevzemu lahko kupec naročilo prevzame po predhodnem dogovoru na PE Zgornje Gameljne 18, 1211 Ljubljana – Šmartno ali PE Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana ali vsako soboto med 11. in 12. uro na PE Zgornje Gameljne 18, 1211 Ljubljana – Šmartno.

Po preteku 3. dne od dne določenega za osebni prevzem, prevzem naročila ni več mogoč, naročilo pa se stornira in označi kot neprevzeto naročilo. Znesek že plačanih, vendar neprevzetih naročenih izdelkov, se kupcu vrne na račun, s katerega je bilo naročilo plačano.

Dostava na dom

Dostavo na dom prodajalec zagotavlja na območju Republike Slovenije v sodelovanju s pogodbenim partnerjem. Cena dostave izdelkov v Sloveniji znaša 5€ na posamezno naročilo.
Pri nakupu izdelkov v skupni vrednosti, ki presega 100 €, je dostava v okolici Ljubljane (do 25 km) zastonj.

V primeru, da gre za hlajeni izdelek (kaviar), je možen le osebni prevzem ali dostava v Ljubljani in okolici (oddaljenost do 25 km).

V primeru, da kupec ob času, določenem za dostavo na dom, naročila ne prevzame, mu prodajalec ali dostavna služba pusti sporočilo o možnostih prevzema naročila. Če kupec v času, določenem za prevzem, naročila ne prevzame, dostavna služba naročilo vrne prodajalcu. Prevzem naročila po tem ni več mogoč, naročilo pa se stornira in označi kot neprevzeto naročilo. Znesek že plačanih, vendar neprevzetih naročenih izdelkov, se, zmanjšan za strošek dostave, kupcu vrne na račun, s katerega je bilo naročilo plačano. Kupec pri naslednjih nakupih, vendar ne dlje kot 1 leto, v butiku ne more izbrati možnosti dostave na dom.

SPLOŠNI POGOJI ZA NASTANITVE RUSKE DAČE

SPLOŠNO

Ti splošni pogoji veljajo za vse nastanitve Ruske dače d.o.o., če ni drugače navedeno pri posamezni ponudbi Ruske dače, izrecno dogovorjeno s potovalno agencijo, rezervacijsko platformo ali posebno pisno pogodbo, sklenjeno z Rusko dačo d.o.o.

REZERVACIJE

Nastanitev lahko rezervirate prek spletne strani Ruske dače (www.ruska-daca.si), po telefonu na številki +386 68 646 148, po e-pošti na naslov vila@ruska.daca.si ali prek spletnih rezervacijskih platform.

Pri rezervaciji prek spletnih platform veljajo tudi pogoji posamezne rezervacijske platforme, ki ste jih sprejeli ob njihovi uporabi. Na pogoje teh ponudnikov Ruska dača nima vpliva.

Zgolj povpraševanje ne šteje za rezervacijo in vam ne zagotavlja nastanitve. Nastanitev šteje za rezervirano, ko Ruska dača prejme plačilo, če ni v posameznem primeru izrecno navedeno ali dogovorjeno drugače.

CENE IN PLAČILO

Veljajo cene, ki so objavljene pri posamezni ponudbi. Pri posamezni ponudbi je navedeno tudi, kaj vse ponudba vključuje (nočitev; nočitev z zajtrkom, ipd.) in ali cena velja na osebo ali na nastanitveno enoto.

Cene, objavljene na spletni strani Ruske dače (www.ruska-daca.si), vključujejo DDV.

Čas plačila je naveden v posamezni ponudbi oziroma vas z njim seznanimo v postopku rezervacije in se lahko v posameznih primerih razlikuje. Plačilo se lahko izvede:
– ob prihodu gosta na začetku bivanja ali
– ob odhodu gosta na koncu bivanja.

Plačilo je mogoče z nakazilom na bančni račun Ruske dače, s plačilnimi in kreditnimi karticami, z gotovino ali z darilnim bonom. V skladu z veljavno zakonodajo je mogoče tudi plačilo s t. i. turističnimi vavčerji.

Morebitni popusti se obračunajo pri plačilu.

ODPOVEDI

Če v posameznem primeru ni izrecno navedeno drugače, je rezervirano nastanitev mogoče brez stroškov odpovedi odpovedati 7 dni pred rezerviranim terminom. V primeru odpovedi na dan rezerviranega termina ali v primeru, da se na dan rezerviranega termina ne prijavite v nastanitev (t. i. ‘no-show’), se zaračuna polna vrednost rezervirane nastanitve. Če nastanitev odpoveste v vmesnem času, zaračunamo 70 % cene.

REŠEVANJE REKLAMACIJ IN PRITOŽB

Gost naj o svojih pripombah oziroma pomanjkljivostih storitve obvesti odgovornega predstavnika Ruske dače na kraju samem v najkrajšem času od ugotovljene pomanjkljivosti. Če bi se pomanjkljivosti glede na njihovo naravo (npr. pomanjkljiva oprema ali čistoča nastanitve ali drugih storitev, napačna nastanitev, lega, ipd.) lahko odpravilo na kraju samem, pa gost reklamacije ni podal v razumnem času po tem, ko je izvedel za njen razlog, se šteje, da se je gost z nastanitvijo oziroma storitvijo strinjal kot je in je s tem izgubil pravico do kasnejšega vlaganja reklamacij, uveljavjanja napak oziroma zahtevati povračilo škode.

Druge napake lahko gost uveljavlja pisno v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev domnevno nepravilno opravljena. Pri tem mora gost opisati domnevne nepravilnosti in podati svoj predlog rešitve reklamacije. V primeru, da gost zamudi zakonski rok za vložitev reklamacije, le-te Ruska dača ni dolžna obravnavati.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ruska dača ne sprejema odgovornosti za gostove predmete večje vrednosti (npr. računalniki, nakit, gotovina), če jih gost ni posebej priglasil na recepciji, opredelil njihove vrednosti in dogovoril načina njihove hrambe pri Ruski dači.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST

Zasebnost gostov je za nas vrednota, vendar smo pri tem omejeni z veljavnimi predpisi. Dolžni smo voditi knjigo gostov in podatke gosta v skladu z zakonodajo poročati na Policijo in občino (prek spletne aplikacije AJPES).

V knjigo gostov vpisujemo: osebno ime gosta, datum rojstva, spol, državljanstvo, številko in vrsto identifikacijskega dokumenta ter podatke o bivanju (datum in ura prihoda in odhoda gosta ter datum prijave in odjave). Resničnost podatkov imamo pravico preveriti z vpogledom v identifikacijski dokument. Knjigo gostov moramo hraniti eno leto od zaključka koledarskega leta, v katerem ste bivali pri nas.

Podatke gostov v zvezi s plačilom storitev za namene lastnega poslovanja (davčni predpisi) hranimo 10 let od zaključka bivanja.

Če nam ob posredovanju vašega e-naslova ali kasneje, niste prepovedali pošiljanje oglasnih e-sporočil, vam lahko občasno pošljemo novice o naših aktivnostih.

VELJAVNOST IN SPREMEMBE TEH SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji se uporabljajo za rezervacije, opravljene v času njihove veljavnosti, in štejejo za del pogodbe o nastanitvi.

Ti splošni pogoji se lahko občasno spremenijo. Spremenjeni pogoji veljajo za rezervacije, opravljene po njihovi spremembi.

Ruska Dača, 18.8.2020

SPLOŠNI POGOJI RUSKE DAČE

SPLOŠNO

Ti splošni pogoji veljajo za vse dogodke Ruske dače d.o.o., če ni drugače navedeno pri posamezni ponudbi Ruske dače ali izrecno dogovorjeno s posebno pisno pogodbo, sklenjeno z Rusko dačo d.o.o.

NAKUP VSTOPNIC

Vstopnice je mogoče kupiti na blagajni Kavarne Ruska dača ali prek spleta.
Veljajo cene, ki so objavljene pri posamezni ponudbi.
Cene, objavljene na spletni strani Ruske dače (www.ruska-daca.si), vključujejo DDV.
Plačilo vstopnic je mogoče z nakazilom na bančni račun Ruske dače, s plačilnimi in kreditnimi karticami, z gotovino ali z darilnim bonom.
Morebitni popusti se obračunajo pri plačilu.

ODPOVEDI

V primeru slabega vremena ali izrednih dogodkov se termin dogodka spremeni ali v celoti odpove. V tem primeru vam vrnemo ceno vstopnice ali izdamo darilni bon Ruske dače.

Vstopnic za posamezen termin ne menjamo za druge termine, dogodke, blago ali storitve Ruske dače.

VELJAVNOST IN SPREMEMBE TEH SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji se uporabljajo za dogodke, izvedene v času njihove veljavnosti.

Ti splošni pogoji se lahko občasno spremenijo. Spremenjeni pogoji veljajo za dogodke, izvedene po njihovi spremembi.

Ruska Dača, 18.8.2020

SPLOŠNI POGOJI KULTURNEGA DRUŠTVA RUSKA DAČA

SPLOŠNO

Ti splošni pogoji veljajo za dogodke Kulturnega društva Ruska dača, če ni drugače navedeno pri posamezni ponudbi Kulturnega društva Ruska dača ali izrecno dogovorjeno s posebno pisno pogodbo, sklenjeno s Kulturnim društvom Ruska dača.

VSTOPNICE ZA PRIREDITVE

NAKUP

Organizator prireditev je Kulturno društvo Ruska dača.

Vstopnice je mogoče kupiti na blagajni Kavarne Ruska dača, preko Eventim-a in blagajne drugih izvajalcev, s katerimi sodelujemo pri prodaji prireditve.

Veljajo cene, ki so objavljene pri posamezni ponudbi. Cene, objavljene na spletni strani Ruske dače (ruska-daca.si) in Eventim-u ( https://www.eventim.si/si/) ne vključujejo DDV. Organizator ni zavezanec za DDV in se DDV ne obračunava skladno s 1. odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Plačilo vstopnic je mogoče s plačilnimi in kreditnimi karticami ter z gotovino.

Morebitni popusti se obračunajo pri plačilu.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic.

ODSTOP OD POGODBE

V skladu z 12. točko petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (na daljavo po telefonu, elektronski pošti ali preko spleta), če je cena vstopnice ali vsota vseh plačil, ki jih mora potrošnik plačati, višja kot 20,00 EUR.

Če potrošnik kupi vstopnico neposredno na blagajni Kavarne Ruska dača ali če je cena vstopnice oziroma vsota vseh plačil, ki jih mora potrošnik plačati, nižja kot 20,00 EUR, ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe, skladno s 25.a členom Zakona o varstvu potrošnikov, če Kulturno društvo Ruska dača ne izpolni svoje obveznosti, če je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora Kulturno društvo Ruska dača nemudoma vrniti vsa opravljena plačila.

Vračilo opravljenih plačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, po prejemu pisnega sporočila potrošnika o odstopu od pogodbe. Kulturno društvo Ruska dača vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

ODPOVEDI

V primeru slabega vremena ali izrednih dogodkov si organizator pridržuje pravico do spremembe termina prireditve ali odpovedi.

V primeru spremembe termina prireditve velja ista vstopnica za nov termin. Če se novega termina ne morete udeležiti in nam to pisno sporočite, vam lahko v roku 7 dni po spremembi termina izdamo dobropis Kulturnega društva Ruska dača ali vstopnico za drugo prireditev.

V primeru odpovedi prireditve vam v roku 7 dni vrnemo ceno vstopnice ali izdamo dobropis Kulturnega društva Ruska dača.

(opomba: glede na 25.a člen ZVPoT (torej ko ne gre za pogodbo na daljavo ali je cena nižja kot 20,00 EUR), bi morali samo vračati denar, in ne dobropisa ali druge vstopnice, in to nemudoma)

Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica. V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih potrošnik utegne imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave, stroški plačil), ne bodo povrnjeni.

PRITOŽBENI POSTOPEK

V primeru težav se potrošnik lahko poveže s Kulturnim društvom Ruska dača po elektronski pošti na _________.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova _______. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Kulturno društvo Ruska dača je dolžna varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.

VELJAVNOST IN SPREMEMBE TEH SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji se uporabljajo za prireditve, izvedene v času njihove veljavnosti.

Ti splošni pogoji se lahko občasno spremenijo. Spremenjeni pogoji veljajo za prireditve, izvedene po njihovi spremembi.

Kulturno društvo Ruska Dača, 18. 5. 2021
Sedež: Zgornje Gameljne 18
040 752 144

PRITOŽBE IN SPORI

Pritožbe, ugovore, reklamacije in druge pripombe lahko obiskovalci in kupci v butiku pisno pošljejo po elektronski pošti na naslov butik@ruska-daca.si ali po klasični pošti na naslov: Ruska dača d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje.

Postopek obravnave je zaupen. Prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST

Upravljavec osebnih podatkov je prodajalec – Ruska dača d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov so objavljene in vedno dostopne na spletni strani prodajalca na naslovu https://www.ruska-daca.si/politika-zasebnosti. Objavljene informacije o obdelavi osebnih podatkov prodajalec redno ažurira.

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost ter v omejenem obsegu izbris, omejitev obdelave in ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov butik@ruska-daca.si.

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na: https://www.ip-rs.si).

Če ste naročili dostavo izdelkov iz Butika:

Ko oddate povpraševanje po izdelkih iz Butika, vas prosimo, da nam posredujete vaše ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko. Ti podatki so namenjeni obravnavi vašega povpraševanja in pripravi ponudbe. Če boste izdelke naročili, vas bomo prosili, da nam posredujete še morebiten naslov za dostavo, obdelovali pa bomo tudi podatke v zvezi s plačilom izdelkov. Če se niste naročili na e-novice, bomo vaš e-naslov uporabljali le za namen komunikacije z vami v zvezi z vašim povpraševanjem in naročilom. Podatke, potrebne za dostavo (ime, priimek, naslov in telefonska številka), bomo za namen dostave posredovali izbrani dostavni službi. Podatke o vašem nakupu bomo hranili 5 let od izvedbe naročila, za davčne namene pa 10 let od izdaje računa.

Če ste se naročili na e-novice:

V primeru, da ste se naročili na e-novice, ste nam morda dovolili, da podatke o vaših nakupih upoštevamo pri oblikovanju za vas pripravljenih ponudb. Odjava od e-novic je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah ali pisno na naš naslov.

Datum: 30.10.2019