Ruska dača logo
 

Pridobili smo sredstva za razvoj

Ruska dača je pridobila sredstva za razvoj turističnega produkta

Podjetje Ruska dača d.o.o. je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pridobilo sredstva razvoj turističnega produkta »Ruska dača – doživetje kulture, kulinarike in zgodovine«. Celotna vrednost operacije je 279.300 EUR (brez DDV), višina sofinanciranja znaša 195.510 EUR. Namen operacije je vključiti kulturno dediščino v turistično ponudbo in ponuditi inovativen integralni turistični produkt, ki bo namenjen zahtevnejšim gostom, ki ne iščejo masovnega turizma, ampak raznolika doživetja in sprostitev.

Podjetje pri oblikovanju svoje turistične ponudbe izhaja iz kulturne dediščine, kulinarike in zgodovine, ki predstavljajo osnovne elemente inovativnega integriranega turističnega produkta.

V osnovi bodo v ponudbi sestavljali naslednji turistični (pod)produkti:

  • Hiša kot kulturni spomenik: vsa oprema v hiši (vključno z najmanjšimi detajli) bo izbrana tako, da bo ustrezala obdobju nastanka hiše; obiskovalci bodo tako spoznali življenje v primestnih hišah ob koncu 19. stoletja. V njej bo urejen prostor za manjše skupine gostov, ki se bodo lahko prepustili kulinaričnim užitkom. Vila bo imela tudi prenočitvene kapacitete in manjšo knjižnico. Celotno hišo bo možno najeti v okviru turistične ponudbe podjetja. Posebna pozornost bo namenjena različnim umetniškim delom, ki bodo ravno tako skladna z zgodovino objekta.
  • Kulinarična doživetja: kulinarika bo vezana na obdobje konec 19. stoletja in temo kulturnega spomenika, zato bodo v ponudbi meniji po recepturah iz tega obdobja, hkrati pa bodo meniji poimenovani po pomembnejših dogodkih, vladarjih, pisateljih ali umetnikih iz tistega časa.
  • Sprostitev v Ruski banji: ruska banja je ena izmed najstarejših oblik sproščanja in čiščenja telesa. V zgodovini je bila ruska banja pomembna za vsako rusko družino in nepogrešljiva v takratnih dačah. Ruska banja bo kot samostojni objekt postavljena zraven hiše in bo v celoti zgrajena iz lesa.
  • Dogodki: na predhodno željo obiskovalcev bomo organizirali različne tematske dogodke za manjše skupine (npr. poslovna srečanja, poroke, slavnostne večerje, praznovanja …). Vezano na organizirane individualne dogodke bo možen tudi najem celotne hiše za nastanitev.

Del novih turističnih produktov bodo tudi izdelki in spominki pod blagovno znamko Ruska dača, in sicer prehrambni izdelki, značilne alkoholne in brezalkoholne pijače. Izdelki bodo tematski in vezani na obdobje in vsebinsko zasnovo kulturnega spomenika Ruska dača.

Produkti in storitve bodo v okviru celostnega turističnega produkta Ruska dača postali pomemben del turistične ponudbe Ljubljana.

Novi turistični produkt Ruska dača bo popestril turistično ponudbo v Ljubljani in bližnji okolici ter pripomogel h krepitvi vloge kulturne dediščine v turizmu. Navsezadnje bo to tudi prikaz dobre prakse vključevanja kulturne dediščine v turistično ponudbo.

Ob vikendih dobrodošli v kavarni in ob sobotah na rednih vodenih ogledih

Kavarna Ruska dača je do 23. julija odprta vsako soboto in nedeljo med 10.00 in 18.00. Prisrčno dobrodošli v okolju, kjer se objemajo zgodovina, kultura in kulinarika.
Vsako soboto ob 11.00 pa vas prijazno vabimo tudi na vodene oglede vile Ruska dača. Po predhodnem naročilu pa tudi po dogovoru.