Ruska dača logo
 

Ruska dača na strokovnem posvetovanju NUK

Ruska dača na strokovnem posvetovanju NUK. V dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je 16. in 17. maja 2019 potekalo znanstveno srečanje. Dogodek z naslovom Družbeni in gospodarski vidiki uporabe digitalizirane kulturne dediščine v Sloveniji je organizirala Narodna in univerzitetna knjižnica.

Med predavatelji je nastopil tudi dr. Aleš Musar s predavanjem z naslovom Turizem prodajajo zgodbe. V njem je predstavil vlogo digitalne knjižnice Slovenije pri razvoju turističnega produkta Ruska dača.

Dr. Musar je na kratko predstavil zgodovinsko ozadje podeželske vile Ruska dača v Zgornjih Gameljnah. Po več kot dveh letih temeljite prenove tega kulturnega spomenika sedaj teče še razvoj inovativnih turističnih produktov, ki bodo obogatili vilo. Pri tem je bila raziskava s pomočjo dLib, digitalne knjižnice Slovenije, neprecenljiva. Tako so bili pridobljeni članki, ki podrobno opisujejo svečani banket, ki je bil Ljubljani 2. decembra 1908 in katerega jedilnik bo osnova za večerjo v Ruski dači. Podobno je bila dokumentirana tudi povezava feldmaršala Radetzkega, slikarja Antona Karingerja ter gradu in parka Tivoli v Ljubljani. S pomočjo dLib-a so bili pridobljeni tudi neprecenljivi podatki o Francu Petriču, lastniku Ruske dače med leti 1907 in 1915.

Dr. Musar je svoje ugotovitve strnil v zaključek, da digitalizirani pisni viri danes predstavljajo nepogrešljiv pripomoček pri raziskavah. Njihov pomen je tem večji, čim daljše obdobje je predmet raziskave in čim manj specifične so ključne besede. Predlagal je tudi načine izboljšanja informacijske vrednosti digitaliziranih virov z gradnjo zunanjih uporabniških indeksov brez posegov v samo bazo podatkov.