Ruska dača logo
 

Ruska dača – kulturni spomenik o življenju slovenskega meščanstva z začetka 20. stoletja

V luči nedopustne in nesmiselne vojne agresije na Ukrajino želimo javnosti v izogib napačnemu razumevanju vloge vile Ruska dača spomniti na njen izvor in poslanstvo.

Primestna vila v Zg. Gameljnah je od leta 2011 slovenski kulturni spomenik, zaradi  svoje zunanje podobe poimenovan Ruska dača. Vilo je leta 1908 z izrazito močnim vplivom arhitekture ruskih počitniških hiš, ki jih poznamo kot dače, prenovil ljubljanski veletrgovec s pivom Franc Petrič. V dostopnih arhivih ni ohranjenega gradiva, ki bi pojasnjevalo od kod Petriču navdih. Še najbolj verjetno pa je, da se je za takšno prenovo odločil na osnovi Narodopisne – češkoslovanske razstave, ki je bila v Pragi leta 1895. Razstavo je podrobneje opisal slovenski etnolog Matija Murko,  ki navaja, da so bili tam med drugim razstavljeni tudi praktični primeri arhitekture hiš slovanskega sloga, tudi ruskega. Od Petričeve prenove dalje, se je hiša imenovala Ruska dača in je bila takrat tudi vpisana v zemljiško knjigo kot vila.

Po temeljiti prenovi lastnika dr. Aleša Musarja med 2017 – 2019, ki je potekala v skladu s konservatorskim načrtom Zavoda za varovanje kulturne dediščine Republike Slovenije, vila Ruska dača predstavlja povsem novo, drugačno, zanimivo turistično in zgodovinsko lokacijo osrednje Slovenije za domače in tuje obiskovalce. Poleg vodenja skozi dinamičen zgodovinski čas zlasti 19. in zgodnjega 20. stoletja, so dodana vrednost dače pestra kulturna in kulinarična doživetja, organizacija dogodkov, najem luksuznega vozila in organizacija potovanj.

Za prenovo je bil dr. Musar s celotno ekipo nagrajen s Steletovim priznanjem, najvišjim stanovskim priznanjem slovenskih konservatorjev. Tudi Inšpektorat RS za kulturo in medije je v svoji objavi 24. februarja 2020 Rusko dačo uvrstil med tri vzorčne primere uspešne izvedbe ukrepov obnove nepremične kulturne dediščine. https://www.gov.si/teme/inspekcijski-nadzor-na-podrocju-kulture/

Če smo v Sloveniji lahko ponosni na bogato ohranjeno dediščino podeželskega življenja, celo srednjeveških gradov, pa Ruska dača ostaja precej osamljen in zato toliko bolj edinstven kulturni prostor, v katerem se da slutiti, kakšno je bilo življenje ugledne, premožnejše meščanske družine v času pred prvo svetovno vojno.

www.ruska-daca.si

https://www.facebook.com/ruskadacaslovenija

Več informacij kamien.komunikacije@siol.net