Ruska dača logo
 

Najbolje ohranjeni spomeniki v Sloveniji

Pred tremi leti, ko je bila Ruska dača kupljena na dražbi, je novi lastnik od prejšnjega podedoval tudi odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije. Obnova zunanjosti, notranjščine in vseh potrebnih instalacij je trajala skoraj dve leti. Danes je vila Ruska dača obnovljena, ohranjena in odprta za javnosti, tako za oglede kot tudi za najem, za organizacijo zasebnih in poslovnih dogodkov v pristni podobi iz leta 1908. Takratni lastnik Franc Petrič, ljubljanski trgovec, pivovarski zastopnik in veleposestnik, ji je vdihnil svetovljanstvo, družabni razcvet in svojstven arhitekturni pečat.

Inšpektorat RS za kulturo in medije je v svoji objavi 24. februarja 2020 Rusko dačo uvrstil med tri vzorčne primere uspešne izvedbe ukrepov obnove nepremične kulturne dediščine. https://www.gov.si/teme/inspekcijski-nadzor-na-podrocju-kulture/ V obrazložitvi so zapisali:

»Ruska dača je neslovenski tip hiše, edinstven v našem prostoru, ki je bil zato razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Ta kulturni spomenik je tipična ruska dača, izdelana pretežno iz lesa, ki je bila pred ukrepanjem nekaj desetletij opuščena. Na podlagi obvestila, da je ta kulturni spomenik ogrožen, smo nemudoma uvedli inšpekcijski postopek, usmerjen k ukrepom za sanacijo objekta kulturnega spomenika. Stanje je bilo namreč zelo slabo: streha je bila uničena, veliko lesenih delov je bilo polomljenih ali pa so manjkali. Balkon, nameščen po celotnem obodu prvega nadstropja stavbe, je bil popolnoma dotrajan in obstajalo je tveganje, da se bo samo zrušil. Stavba je bila poškodovana tudi zaradi zatekanja sanitarne vode med etažami v notranjosti objekta. Z inšpekcijsko odločbo so bili lastniku naloženi ukrepi izvedbe nujnih vzdrževalnih del. Prvotni lastnik je kmalu po naložitvi ukrepov objekt prodal, novi lastnik pa je kulturni spomenik popolnoma obnovil in ga v celoti oživil. Kulturni spomenik ruska dača v Zgornjih Gameljnah je danes popolnoma obnovljen in delno odprt za javnost«.

Spoštovanje prazniku žensk smo na Ruski dač dali s posebno predstavitvijo vplivne ženske ruske preteklosti, carice Katarine Velike.