Ruska dača logo
 

Prenova Ruske dače

Ruska dača – podeželska vila v Ljubljani

Ob poti skozi Zgornje Gameljne ste lahko v zadnjih mesecih opazili, da na eni izmed najbolj opaznih stavb ob Gameljščici potekajo obnovitvena dela. Gre za podeželsko vilo, Rusko dačo, ki je z odlokom Mestne občine Ljubljana zaščitena kot kulturni spomenik. Konec leta 2016 je dobila novega lastnika, družbo Ruska dača d.o.o., katere lastnik je Aleš Musar.

Zadnja desetletja je bila Ruska dača zapuščena in prazna. Na sliki je razvidno njeno stanje pred pričetkom prenove. Novi lastnik bo hišo popolnoma obnovil, tako da bo spet zasijala v vsej svoji lepoti. Prenova pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine uspešno poteka od pomladi 2018. Po prenovi, ki jo financira lastnik z lastnimi sredstvi, bo Ruska dača odprta za javnost, namenjena bo turistični dejavnosti.

Notranjost bo urejena tako kot je vila izgledala leta 1908, ko je bila v svojem najbolj sijočem obdobju. Doživetje tistega časa bo obiskovalcem nudila skozi zgodovinske, umetniške in kulinarične užitke. Opremljena bo z originalnim pohištvom in umetninami, ki izvirajo prav iz tega časa. Na stenah bodo visele slike takrat najbolj priznanih slikarjev. Tudi najmanjši detajli vas bodo popeljali v čas preloma stoletja.

Vilo si bo mogoče ogledati, v njej bodo urejeni prostori za manjše skupine gostov. Imela bo tudi prenočitvene kapacitete. Turistična ponudba, predvsem kulinarika in različni dogodki, bodo vezani na posebnosti Ruske dače in obdobje pred prvo svetovno vojno, ko je bila zgrajena.

Za zagotavljanje avtentičnosti celote je bilo vzpostavljeno sodelovanje z ZVKD, Narodno galerijo in NUK-om. Pri raziskovanju preteklosti hiše, njene zgodovine, življenja lastnikov je velikodušno pomagal tudi g. Jurij Šilc, ki se ukvarja s preučevanjem zgodovine teh krajev.

V letu 2017 so potekala predvsem pripravljalna dela za obnovo, kot je predpisana za kulturne spomenike. Nekaj mesecev so trajala sondiranja in izdelava konzervatorskega načrta, ki natančno določa, kaj so varovani elementi hiše in kako mora biti izvedena obnova objekta. Ta načrt je bil oktobra 2017 potrjen. Novembra 2017 je bila podpisana pogodba z izvajalcem obnove, podjetjem GNOM d.o.o. iz Ljubljane, ki je med drugim sodelovalo tudi pri prenovi Švicarije v Tivoliju.

Obnova se je začela konec prejšnjega leta z demontažo gankov. Kasneje so bile odstranjene tudi lesene fasadne obloge. Zidani del dače je bil v dobrem stanju, najbolj kritično je bilo ostrešje in posamezni deli lesenih gankov v nadstropju, ki so se posedli zaradi neustrezne strešne kritine. Streha je bila dotrajana, leseni tramovi in podporniki gankov pa so bili marsikje že precej poškodovani ali strohneli. Pozimi so restavratorska dela potekala v tesarski delavnici restavratorjev. Vsak kos lesa je bil oštevilčen, očiščen in če je bilo potrebno, nadomeščen z novim. Konec junija 2018 je bila zamenjana streha, ki ima sedaj spet originalno kritino. Skupaj z njo so bili ponovno postavljeni restavrirani leseni deli, izmed katerih je kar okrog tri četrtine originalnih.

Notranjost hiše potrebuje celovito prenovo, na novo bo treba izvesti vse inštalacije, odstraniti bo treba omete in neoriginalne tlake. Pod desetimi plastmi barve so bile odkrite lepe šablonske poslikave, najlepše v najstarejših dveh plasteh iz let 1882 in 1907. Vseh sicer ne bo možno ohraniti, bo pa v vsaki sobi obnovljena vsaj ena poslikava.

Zunanjost dače je bila končana oktobra 2018. Notranjost bo predvidoma zaključena konec maja 2019.

Lastnik dače si prizadeva pridobiti in urediti tudi širšo okolico objekta. Tudi ta je zaščitena kot vplivno območje kulturnega spomenika, trenutno pa je zaraščena in neurejena. To območje zajema zemljišče med Gameljščico in objekti nekdanje tovarne Rašica, ki je v lasti DUTB. Če bo lastniku uspelo pridobiti tudi to zemljišče, bo tu urejen park.

Zgodba o prenovi, o inšpekcijskem pregledu in o tem, da je Inšpektorat za kulturo in medije Rusko dačo pred kratkim uvrstil med tri primere uspešne izvedbe ukrepov pri slovenski kulturni dediščini.